Regulament Open World

Din data de 27 septembrie 2021

I. ORGANIZATOR

Organizatorul concursului Open World, asa cum este descris in prezentul („Open World” sau „Competitia”) este 2PERFORMANT NETWORK S.A. cu sediul social în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu numărul J40/493/2010 şi cod unic de înregistrare 26405652, denumită în continuare „Organizator” sau „2Performant”.

Competiția se va derula cu respectarea prevederilor acestui regulament (denumit in continuare, “Regulamentul”) si ale Termenilor de utilizare a platformei de marketing afiliat www.2performant.com („Platforma”), disponibili la https://ro.2performant.com/termeni/ (“Termenii Serviciului” sau “ToS”).

Pentru clarificare, Competitia este un concurs organizat pe criterii de performanta, in care toate premiile sunt disponibile si pot fi castigate exclusiv pe baza abilitătilor, cunostintelor şi perspicacitătii participantilor, castigătorii fiind determinati exclusiv in functie de valoarea prestatiei lor.

II. DESPRE OPEN WORLD

1. Descriere

Open World este un concurs gazduit pe openworld.2performant.com, destinat afiliatilor ce detin un cont valabil in Platforma (pe toata durata Competitiei) si care urmareste celebrarea performanțelor afiliatilor din Platforma. Premiile ce vor putea fi acordate in Competitie vor fi atribuite numai pe baza performantelor afiliatilor participanti, iar nu prin tragere la sorti sau orice alte metode sau criterii care nu se bazeaza pe abilitatile si performantele participantilor.

Competitia este structurata pe mai multe niveluri (“Niveluri” sau “Levels”), iar la fiecare Nivel participantii vor trebui sa ia parte la o cursă (“Cursa” sau “Race”), cu exceptia Nivelului 2 care cuprinde 3 Curse. Nivelurile sunt structurate crescator, din punct de vedere al dificultatii, ajungand la Apex, ultimul Nivel al Open World. Apex reprezintă cercul de elită al marketingului afiliat din Platforma.

Competitia este sub forma unui univers virtual de marketing digital, populat cu personaje fictive dar cu obiective reale, cu provocări care țin de marketingul digital. Aici, afiliatii participanți devin raceri de marketing și parcurg o serie de Curse, structurate si avand obiective diferite, cu dificultate crescătoare, pentru a ajunge la Apex, ultimul si cel mai provocator Nivel al Open World, cercul de elită al marketingului afiliat.

Competitia ar putea avea mai multe sezoane dar prezentul Regulament se aplica numai Sezonului 1 (27.09-12.12.2021). Pentru scopul acestui Regulament, termenul „Competitie” se va referi numai la Sezonul 1 (27.09.2021-12.12.2021).

2. Durata

Open World este intentionat a avea mai multe sezoane. Primul Sezon are loc in perioada 27 septembrie – 12 decembrie 2021, iar rezultatele sale vor fi anuntate pe 13 decembrie 2021.

Prezentul Regulament se aplica doar Sezonului 1 al Open World. Pe langa Regulament continua sa fie aplicabile dispozitiile Termenilor Serviciului din Platforma.

3. Înscrierea în Open World

3.1. Condiții pentru înscriere: in Open World se pot înscrie doar afiliații care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

 • Detin un cont valabil de afiliat in Platforma
 • Detin un cont in aplicatia Telegram; si
 • Indeplinesc criteriul de înscriere în Competiție, respectiv în prima cursa (Warm-up Race), si anume: 20 de vanzari realizate in ultimele 20 de zile consecutive, imediat anterioare transmiterii Formularului de Înscriere în Competitie, indiferent de programele de afiliere din Platforma in care au fost generate vânzările sau de numărul acestor programe.

3.2. Modalitate de înscriere: Afiliatii care indeplinesc conditiile de inscriere mentionate mai sus, vor completa si transmite formularul de inscriere in Competitie (“Formularul de Inscriere") care va fi disponibil pe openworld.2performant.com, incepand cu data de 27.09.2021. Pentru înscriere, Formularul de Înscriere trebuie completat integral si transmis. După completarea si transmiterea formularului, afiliatul va primi un mesaj Telegram de confirmare sau de infirmare a inscrierii in Competitie, in functie de indeplinirea sau neindeplinirea conditiilor de inscriere.

Odata confirmata participarea afiliatului in Competitie, acesta va intra si va putea participa in Open World incepand cu urmatoarea saptamana de Competitie, incepand din ziua de luni a acelei saptamani.

3.3. Date necesare la înscrierea in Competitie:

 • număr de telefon mobil asociat contului de Telegram al participantului;
 • adresă de email aferentă contului de afiliat al participantului, din 2Performant.com, prin care va participa in Competitie. Alte adrese de email sau alte conturi din 2Performant.com ale unui afiliat nu vor fi luate în considerare pentru scopul Competitiei;
 • contul de afiliat din 2Performant.com prin care va participa la Open World.

Prin completarea Formularului de Inscriere, afiliații confirmă că au luat la cunoștință și sunt de acord cu prezentul Regulament, care are valoare contractuala.

4. Desfasurare

Participanții inscrisi in Competitie cu respectarea Regulamentului vor porni de la Nivelul 0 – Warm-up Race – și pot evolua până la Nivelul 5 – Apex, în funcție de performantele si rezultatele lor. Descrierea Race-urilor este detaliata in sectiunea 6 de mai jos. Race-urile sunt săptămânale, de luni până duminică, pe toata durata Competitiei si (i) nicio Cursa nu se va putea incheia mai repede, chiar daca participantii au indeplinit/atins obiectivul pentru calificarea in Nivelul sau Cursa urmatoare, inainte de finalul saptamanii; si (ii) fiecare participant la Competitie va putea lua parte la o (1) singura Cursa pe saptamana. Pentru scopul acestui Regulament, “o saptamana” inseamna intervalul de 7 zile consecutive, incepand din ziua de luni pana in ziua de duminica.

4.1. Conditii si obiective

Pentru a se putea inscrie in Open World, una dintre conditiile indicate la punctul 2.1. de mai sus o reprezinta realizarea in Platforma a cel putin 20 de vanzari in ultimele 20 de zile consecutive, imediat anterioare transmiterii Formularului de Inscriere in Competitie, indiferent de programele de afiliere din Platforma in care au fost generate respectivele vanzari, sau de numărul acestor programe.

Fiecare Race are un obiectiv specific, care trebuie atins pentru calificarea la Nivelul urmator al Competitiei, asa cum este detaliat in openworld.2performant.com. Prin exceptie, pentru calificarea in Nivelul 3, participantii trebuie sa indeplineasca obiectivele tuturor celor 3 Curse din Nivelul 2, sau, dupa caz, sa indeplineasca obiectivul unic al Nivelului 2, asa cum e detaliat in Sectiunea 6 de mai jos. Astfel, conditia de participare la fiecare Nivel este indeplinirea obiectivului stabilit pentru Nivelul imediat anterior.

Totusi, indeplinirea conditiei de participare si, prin urmare, calificarea in Nivelul urmator din Competitie, nu conduce la inscrierea automata a participantului in Cursa urmatoare. Participantii calificati, care au primit un mesaj in acest sens de la Organizator (confirmandu-li-se calificarea pentru Cursa urmatoare) si care doresc sa participle la Cursa urmatoare, trebuie sa transmita o solicitare in acest sens catre Organizator, prin Telegram, pana in ziua de luni, ora 14.00, in fiecare saptamana de Competitie (vor da reply la mesajul prin care li s-a confirmat calificarea).

Obiectivele Nivelurilor 0-4 se bazeaza pe performanta participantilor dintr-o anumita saptamana din Competitie, asa cum este detaliat in sectiunea 6 – Descriere Races, de mai jos.

Prin exceptie:

 • Nivelul 2 cuprinde 3 Curse, indiferent de modul de joc selectat. Pentru calificarea in Nivelul 3, participantii trebuie sa indeplineasca obiectivele tuturor celor 3 Curse din cadrul Nivelului 2, sau, dupa caz, sa indeplineasca obiectivul unic al Nivelului 2, asa cum este detaliat in sectiunea 6 – Descriere Races, de mai jos;
 • pentru a putea participa la Nivelul 5 al Competitiei – Apex, participantii trebuie sa indeplineasca obiectivul Nivelului 4 (indiferent de modul de joc) si, suplimentar, sa fi acumulat cel putin 3 (trei) Badge-uri pe parcursul Competitiei (descrierea Badge-urilor si a modului in care pot fi obtinute se gaseste in sectiunea 7 de mai jos);
 • Nivelul 5, fiind ultimul nivel din Competitie, nu presupune atingerea sau indeplinirea unui obiectiv propriu zis. Desemnarea celor 3 castigatori Apex si, implicit, ai Open World se va face pe baza scorului inregistrat de acestia pe toata durata Competitiei, scor determinat ca suma dintre 5% din valoarea vanzarilor generate si valoarea totala a comisioanelor generate, pe toata durata Competitiei. Astfel, primii trei clasati, in ordinea descrescatoare a scorului inregistrat in Apex, vor fi desemnati castigatorii Apex si, implicit, ai Competitiei.

Pentru clarificare, orice Cursa va avea loc indiferent de numarul de participanti inscrisi in respectiva Cursa.

4.2. Moduri de joc:

După Warm-up Race (Nivelul 0), odată ce obiectivul acestei Curse este îndeplinit de către un participant, acesta va putea participa la Nivelul 1, alegand între cele 2 moduri de joc disponibile: Human Touch și Android Shuffle. Nivelurile 1-4 vor fi parcurse in modul de joc astfel selectat, cu exceptia Nivelului 5 – APEX Race, care are un singur mod de joc.

Dacă un participant nu atinge obiectivul unui Race, acesta nu se califica pentru NIvelul urmator si nu poate solicita inscrierea la Nivelul următor (dupa caz, in Race-ul urmator, in cazul in care se afla in Nivelul 2), dar rămâne automat înscris în Race-ul în care se află și poate promova la Nivelul următor numai atunci cand atinge obiectivul specific.

Jucătorul poate parcurge Nivelurile doar în ordinea indicată si parcurgand fiecare Nivel, de la Nivelul 0 – la Nivelul 5. Orice jucător poate alege să parcurgă toate Nivelurile și Race-urile din Open World, în ambele moduri de joc (Human Touch și Android Shuffle), atâta timp cât îndeplinește obiectivele si conditiile de participare în fiecare Race. Jucătorul poate decide să nu participe într-un Race chiar daca a indeplinit obiectivul (ele) Nivelului anterior. Inscrierea intr-un Race nu se realizeaza automat ci, afiliati calificati (care au primit in acest sens un mesaj de la Organizator, confirmandu-li-se calificarea) trebuie sa solicite inscrierea printr-un mesaj trimis pe Telegram, Organizatorului, pana luni, la ora 14.00, in fiecare saptamana de competitie.

Pentru clarificare si indifferent de orice dispozitii contrare din prezentul (i) fiecare participant la Competitie va putea lua parte la o (1) singura Cursa pe saptamana (chiar daca indeplinieste obiectivul respectivei Curse intr-un interval mai mic de timp, decat o saptamana) si (ii) nicio Cursa nu se va putea incheia (chiar daca participantii au indeplinit/atins obiectivul pentru a se califica in Nivelul sau Cursa urmatoare) mai devreme de o (1) saptamana si (iii) nu se va putea inregistra/stabili mai mult de un (1) record pentru fiecare Cursa/saptamana.

4.3. Clasamente

Race-urile sunt săptămânale, de luni până duminică, pe toata durata Competitiei. Marți, 28 septembrie 2021, vor fi publicate pe openworld.2performant.com rezultatele primei zile de Competitie. Clasamentele vor fi actualizate zilnic pe openworld.2performant.com, incluzând rezultatele zilei anterioare (din aceeasi saptamana) de Competiție.

În fiecare zi de luni – incepand cu data de 4 octombrie 2021 și încheind cu data de 13 decembrie 2021 – din durata Competitiei vor fi publicate pe openworld.2performant.com rezultatele Nivelului din Competitie desfasurat in saptamana imediat anterioara (clasamentul saptamanal).

În fiecare zi marți – începând cu data de 5 octombrie 2021 și încheind cu data de 7 decembrie 2021 – pe durata Competiției, clasamentul saptamanii anterioare este resetat și vor fi afișate rezultatele din prima zi a noii săptămâni de Competiție, zilnic (pana vineri in fiecare saptamana de Competiție) urmând să fie actualizate rezultatele cu cele ale zilei anterioare.

Rezultatele finale ale Competiției – si implicit castigatorii Open World - vor fi publicate pe openworld.2performant.com, pe 13 decembrie 2021.

5. Renuntarea la Competitie

Afiliatii participanti pot renunta oricand la Competiție si pot ieși, astfel, din Open World, solicitand acest lucru printr-un e-mail transmis la adresa openworld@2performant.com. Urmare a acestei solicitări, vor fi eliminați din clasamentele saptamanale (pe Race-uri), incepand cu saptamana imediat următoare celei în care au transmis solicitarea de renuntare la Competiție. Datele acestora din clasamentele saptamanale anterioare vor ramane insa in istoricul clasamentelor (leaderboard-ul) Competitiei. De asemenea, participantii care și-au exprimat, potrivit Regulamentului, decizia de a parasi Competitia, vor fi eliminat din canalul de Telegram.

Descriere Races. Determinarea câștigătorilor Competiției

Level 0: Warm-up race

 • La Warm-up Race vor putea participa (dupa indeplinirea conditiilor si parcurgerea procedurii de inscriere mentionata in sectiunea 3 de mai sus) toti afiliatii care au indeplinit conditia de participare: 20 de vanzari realizate in ultimele 20 de zile consecutive imediat anterioare transmiterii Formularului de Inscriere in Competitie, completat, indiferent de programele de afiliere din Platforma in care au fost generate sau de numarul acestor programe.
 • Obiectiv: 20 de vânzări generate/ săptămână, indiferent de programele de afiliere din Platforma in care au fost generate sau de numarul acestor programe.

Odată atins obiectivul Warm-up Race si odata ce jucatorul a primit mesajul Telegram de confirmare a calificarii pentru Nivelul urmator, din partea Organizatorului, jucătorul poate solicita, potrivit Regulamentului, inscrierea in Nivelul 1 (prin transmiterea unui mesaj Telegram catre Organizator) si poate alege între cele 2 moduri de joc: Human Touch și Android Shuffle.

MOD: HUMAN TOUCH

Parcurs de la Nivelul 0 la Nivelul 5, prin modul Human Touch

Level 1: Traffic race

 • Obiectiv: 2000 de clickuri generate/ săptămână

Level 2: Focus Race, Precision Race, Acceleration Race

Nivelul 2 este compus din 3 Curse: Focus Race, Precision Race, Acceleration Race.

Pentru a se califica la Nivelul 3, participantul are doua optiuni:

 • sa parcurga, pe rand, toate cele 3 Curse, atingand obiectivele fiecareia dintre acestea. Participantul poate aborda cele 3 Curse in orice ordine, dar trebuie sa atinga obiectivul fiecarei Curse in parte de la acest Nivel pentru a putea intra in urmatoarea Cursa de la Nivelul 2.
 • sa realizeze un Jackpot doar prin participarea in Acceleration Race si realizarea a 1000 de vanzari/ saptamana. In acest fel, participantul nu trebuie sa mai parcurga celelalte 2 Curse din acest Nivel 2 si, cu respectarea procedurii din Regulament, se poate inscrie la Nivelul urmator.

Focus Race

 • Obiectiv: 6.00 euro Ep100C (6.00 euro Earnings per 100 Clicks) mediu/ saptamana, dar cu condiția ca participantul sa fi generat cel puțin 2.000 de clickuri/ saptamana, în aceeași saptamana

Precision Race

 • Obiectiv: 2% CR (2% Conversion Rate) mediu/ saptamana, dar cu conditia ca participantul sa fi generat cel puțin 50 de vanzari/ săptămâna, in aceeasi saptamana

Acceleration Race

 • Obiectiv: 100 vanzari generate/ saptamana

Level 3: Guala Race

 • Obiectiv: 20.000 euro valoarea vanzarilor generate/ saptamana

Level 4: Ultra Race

 • Obiectiv: 2.000 euro valoarea comisioanelor/ saptamana

Level 5: Apex – comun pentru ambele moduri

 • Pentru a putea participa la Nivelul 5 al Competitiei – Apex, participantii trebuie sa indeplineasca obiectivul Nivelului 4 (indiferent de modul de joc) si sa fi acumulat cel putin 3 (trei) Badge-uri pe parcursul Competitiei. Descrierea Badge-urilor este detaliata in sectiunea 7 de mai jos.

Fiind ultimul Nivel din Competitie, acesta nu presupune atingerea sau indeplinirea unui obiectiv propriu zis.

Desemnarea celor 3 castigatori Apex si, implicit, castigatori ai Competiției se va face pe baza scorului înregistrat de aceștia pe toata durata Competitiei, scor determinat ca suma dintre 5% din valoarea vanzarilor generate si valoarea totala a comisioanelor generate pe toata durata Competitiei.

Astfel, primii trei participanți clasati - in ordinea descrescătoare a scorului inregistrat in Apex - vor fi desemnati castigatorii Apex si, implicit, castigatori ai Competitiei („Castigatorii Competitiei").

MOD: ANDROID SHUFFLE

Level 1: Worker Race

 • Obiectiv: 4.00 euro Ep100C (4.00 euro Earnings per 100 clicks), dar cu conditia ca participantul sa realizeze cel putin 1.000 de click-uri/ saptamana, in aceeasi saptamana

Level 2: Dreamer Race, Hunter Race, Speaker Race

Nivelul 2 este compus din 3 Curse: Dreamer Race, Hunter Race, Speaker Race.

Pentru a trece la Nivelul 3, prticipantul are doua optiuni:

 • sa parcurga, pe rand, toate cele 3 Curse, atingand obiectivele fiecareia. Participantul poate aborda cele 3 Curse in orice ordine, dar trebuie sa atinga obiectivul fiecarei Curse in parte de la acest Nivel pentru a putea intra in urmatoarea Cursa de la Nivelul 2.
 • sa realizeze un Jackpot doar prin participarea in Speaker Race si realizarea unor vanzari in valoare de 30.000 euro/ saptamana. In acest fel, participantul nu trebuie sa mai parcurga celelalte 2 Curse din acest Nivel si, cu respectarea procedurii din Regulament, se poate inscrie la Nivelul urmator.

Dreamer Race

 • Obiectiv: 5.000 clickuri generate/ saptamana

Hunter Race

 • Obiectiv: 2% CR (2% Conversion Rate) mediu/ saptamana, dar cu conditia ca participantul sa fi generat cel putin 50 de vanzari/ saptamana, in aceeasi saptamana

Speaker Race

 • Obiectiv: 4.000 euro valoarea vanzarilor generate/ saptamana

Level 3: Thinker Race

 • Obiectiv: 1.000 euro valoarea comisioanelor/ saptamana

Level 4: Leader Race

 • Obiectiv: 500 de vanzari generate/ saptamana

Level 5: Apex – comun pentru ambele moduri

 • Pentru a putea participa la Nivelul 5 al Competitiei – Apex, participantii trebuie sa indeplineasca obiectivul Nivelului 4 (indiferent de modul de joc) si sa fi acumulat cel putin 3(trei) Badge-uri pe parcursul Competitiei. Descrierea Badge-urilor este detaliata in sectiunea 7 de mai jos.

Fiind ultimul Nivel din Competitie, acesta nu presupune atingerea sau indeplinirea unui obiectiv propriu zis.

Desemnarea celor 3 castigatori Apex si, implicit, castigatori ai Competitiei se va face pe baza scorului inregistrat de acestia pe toata durata Competitiei, scor determinat ca suma dintre 5% din valoarea vanzarilor generate si valoarea totala a comisioanelor generate pe toata durata Competitiei.

Astfel, primii trei participanti clasati - in ordinea descrescatoare a scorului inregistrat in Apex - vor fi desemnati castigatorii Apex si, implicit, castigatori ai Competitiei („Castigatorii Competitiei").

7. Premii

7.1. Categorii de premii

In Competitie sunt disponibile si pot fi castigate de catre participanti – cu indeplinirea conditiilor prevazute in acest sens de Regulament – urmatoarele premii:

 • Premiu pentru fiecare record inregistrat intr-un Race

  Recordul intr-un Race este determinat ca fiind cea mai buna performanta in respectivul Race, intr-o saptamana de Cursa, performanta care depaseste atat obiectivul respectivei Curse cat si cea mai buna performanta a Cursei din saptamanile anterioare.

  Pentru clarificare, recordul unei Curse este stabilit numai prin raportare la un interval de 1 (o) saptamana, astfel incat, intr-un interval de o saptamana poate fi stabilit un singur record/Cursa. Daca este stabilit un nou record in cadrul unei Curse, afiliatul care il stabileste este premiat. Astfel, la fiecare Race pot fi premiati mai multi afiliati in cazul in care fiecare a stabilit un nou record la Race-ul respectiv dar, in orice caz, nu se poate inregistra mai mult de 1 record pe saptamana.

  Valoarea acestor premii difera in functie de Nivelul Competitiei, conform celor de mai jos.

 • Premiu pentru i castigatorii Apex (care, sunt, implicit si castigatorii Competitiei) care se acorda primilor 3 (trei) participanti clasati in ordinea scorului inregistrat la Nivelul 5 – Apex, in ordine descrescatoare, de la scorul cel mai mare.

7.2. Valoare premii

Premiile sunt în bani și vor fi acordate castigatorilor sub forma de bonusuri în Platforma 2Performant.com (in conformitate cu Termenii Serviciului Platformei). Câștigătorii vor primi premiile, in ziua lucratoare urmatoare publicarii rezultatelor pe baza carora a fost acordat premiul, în conturile aferente userilor cu care s-au înscris în Open World.

Premiile pentru recordurile inregistrate in cadrul unui Race:

 • Nivelul 0: 100 euro
 • Nivelul 1: 200 euro
 • Nivelul 2: 300 euro
 • Nivelul 3: 400 euro
 • Nivelul 4: 500 euro
 • Nivelul 5 (Apex): 1000 de euro

Premiile pentru Castigatorii Competitiei (locurile 1, 2 si 3 de la Nivelul Apex, in ordinea descrescatoare a scorului):

 • Locul 1: 15.000 euro
 • Locul 2: 6.000 euro
 • Locul 3: 4.000 euro

7.3. Badge-uri

In cadrul Competitiei se acorda, de asemenea, Badge-uri, primilor clasati in fiecare Cursa – cu exceptia Nivelului 5 (Apex), in care nu se acorda Badge-uri - astfel:

 • In cazul Curselor cu cel putin 5 participanti, vor fi acordate 3 Badge-uri - cate 1 (un) Badge pentru cate 1 (un) participant indreptatit - primilor 3 clasati in respectiva Cursa;
 • In cazul Curselor la care participa intre 2 si 4 participanti, se va acorda un (1) singur Badge, primului participant clasat in respectiva Cursa
 • In cazul Curselor cu 1 participant, se va acorda un (1) singur Badge dar numai daca participantul stabilește un record în respectivă cursa (asa cum notiunea de “record” este definita in sectiunea 7.1.)

Badge-urile nu sunt premii in bani, iar castigatorii acestora nu sunt indreptatiti si nu pot solicita/obtine echivalarea sau contravaloarea Badge-urilor in bani sau alte valori sau beneficii.

Badge-urile vor fi afisate in Leaderboard, intr-un tabel separat, care va contine numele fiecarui afiliat care a primit Badge si numarul de Badge-uri primite.

8. Leaderboard (istoricul clasamentelor)

In openworld.2performant.com va exista si un Leaderboard, care va afisa mai multe performante din Competitie:

 • Lista tuturor participantilor din Sezonul 1 care au stabilit un record la un Race. Lista lor va fi organizata pe Race-uri si va contine numele participantului, recordul si data la care a obtinut acel record.
 • Lista tuturor participantilor care au primit un Badge, lista care va contine numele acestora si numarul de Badge-uri dobandite de fiecare

Leaderboard-ul este actualizat saptamanal pe durata Competitiei.

Nu exista premii pentru prezenta in Leaderboard.

9. Comunicarea Organizator – Participanți

Clasamentele și rezultatele Open World vor fi disponibile pe openworld.2performant.com, public, pe toata durata Competitie.

2Performant va invita toți afiliații înscriși în Open World, pentru a fi parte dintr-un canal de Telegram si un grup de chat (colectiv, “Grupul Telegram”), în baza numărului de telefon oferit de afiliați la înscriere. Aici, Organizatorul va transmite noutăți despre Competiție precum și alte informații utile participanților. Termenii si conditiile precum si politica de confidentialitate ale aplicatiei Telegram se vor aplica in mod corespunzator Grupului Telegram. .

În plus, 2Performant va putea comunica individual pe Telegram către fiecare participant în Competitie, pentru a îi transmite rezultatele sale personale din Race-ul sau Race-urile în care este înscris.

10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

In contextul derularii Competitiei, fiecare dintre parti (2Performant pe de o parte si fiecare afiliat, actionand in calitate de profesionist, pe de alta parte) va prelucra, in calitate de operator independent, datele cu caracter personal ale reprezentantilor si persoanelor de contact ale celeialte parti, primite de la aceasta din urma. Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate de catre 2Performant pentru derularea Competitiei sunt urmatoarele:

 • număr de telefon mobil
 • contul asociat aplicatiei Telegram
 • mesajele/comunicarile transmise de catre afiliat, Organizatorului
 • adresă de email aferentă contului de afiliat din 2Performant.com prin care afiliatul va participa la Open World
 • contul de afiliat din 2Performant.com prin care afiliatul va participa la Open World.

Partile convin asupra faptului ca, in acest context, fiecare dintre ele prelucreaza respectivele date cu caracter personal nu in calitate de persoana imputernicita in numele celeilalte parti, ci in nume propriu, in calitate de operator (independent) de date. Mai mult decat atat, parțile convin asupra faptului ca ele nu stabilesc în comun scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și nu pot fi calificate drept operatori asociati in sensul dispozitiilor art. 26 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”).

În prelucrarea datelor cu caracter personal pentru derularea Competitiei, in conditiile acestui Regulament, partile se angajează să respecte toate obligațiile aplicabile operatorilor de date cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv conform dispozitiilor GDPR.

In acest sens, si fara a afecta generalitatea obligatiilor care ii revin, conform celor de mai sus, fiecare parte:

 1. va implementa masuri tehnice și organizatorice adecvate, care indeplinesc cerintele art. 32 al GDPR si care asigura protectia drepturilor persoanelor vizate, precum și un nivel de securitate corespunzator riscului, avand in vedere stadiul actual al dezvoltarii, costurile implementarii și natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, precum si riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice; si
 2. va asigura informarea adecvata a propriilor persoane de contact si reprezentanti, in ceea ce priveste dezvaluirea catre cealalta Parte a datelor cu caracter personal si prelucrarea lor in scopul derularii Competitiei, conform acestui Regulament; si
 3. va comunica, imediat, persoanelor de contact si reprezentantilor proprii, nota de informare primita de la cealalta parte in legatura cu prelucrarea, de catre aceasta din urma parte, a datelor cu caracter personal ale respectivelor persoane de contact si reprezentanti. Nota de informare privind prelucrarea de catre 2Performant a datelor de contact ale afiliatilor este mentionata in anexa 1 la prezentul Regulament.

11. Date publicate pe openworld.2performant.com:

În perioada Competitiei Open World, pe openworld.2performant.com vor fi disponibile – public - o serie de date si anume:

 • Rezultatele tuturor participanților la fiecare Race în care se înscriu, pe indicatorii specifici Race-ului respectiv, pe toată perioada în care este respectivii afiliati sunt înscrisi în Competitia Open World
 • Poziția (clasamentul) afiliaților înscriși în clasamentul fiecărui Race în care participă, pe toata perioada în care sunt înscrisi în Competitie
 • Pozitia in Leaderboard, pe Race-urile in care a intrat in Leaderboard, si numarul de badge-uri obtinute, indiferent daca afiliat se retrage sau nu din Open World.

12. Alte aspecte

 • În nici un caz 2Performant sau oricare dintre succesorii săi nu este si nu poate fi tinut răspunzător pentru orice (a) utilizare sau imposibilitate de a utiliza openworld.2performant.com sau oricare dintre Nivelurile sau Race-urile din Competitie, (b) accesul neautorizat la sau utilizarea neautorizată a oricăror informații din Competitie sau din openworld.2performant.com, (c) întreruperea, suspendarea sau încetarea functionarii openworld.2performant.com, discontinuitatea, lipsa de funcționare, sau lipsa accesului la openworld.2performant.com, (d) bug-uri, viruși, cai troieni sau altele asemenea, care pot fi transmise către sau prin intermediul openworld.2performant.com; și niciunul dintre 2Performant sau succesorii sau nu este responsabil pentru pierderea șansei, a profitului sau a castigului sau alte daune indirecte aflate in legatura cu utilizarea openworld.2performant.com sau cu participarea in Competitie, indiferent dacă 2Performant a fost sau nu informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.
 • Pierderea sau suspendarea calitatii de afiliat in Platforma conduce automat la eliminarea din Competitia Open World, fara niciun fel de formalitati. 2Performant are dreptul sa elimine imediat, din Competitie, fara preaviz si fara orice formalitati, orice participant care incalca dispozitiile prezentului Regulament si/sau ale Termenilor Serviciului platformei www.2performant.com.
 • Regulamentul este intocmit si este disponibil participantilor in mod gratuit, fiind publicat in openworld.2performant.com precum si in Formularul de Inscriere.
 • Prin completarea Formularului de Inscriere, afiliatii adera si isi exprima acordul expres si neconditionat la prezentul Regulament, cu valoarea contractuala, si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament poate conduce la descalificarea participantilor si eliminarea lor din Competitie, fara ca aceasta sa limiteze dreptul 2Performant la alte remedii, inclusiv de a obtine recuperarea prejudiciilor cauzate.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare fiind adusa la cunostinta afiliatilor participanti, prin publicare pe openworld.2performant.com cu cel putin 24 de ore inainte de data la care respectiva modificare / completare la Regulament va deveni aplicabila.
 • Orice neintelegeri dintre Organizator si oricare dintre afiliatii inscrisi sau care participa la Competitie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

Anexa 1 – Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale afiliatilor participanti la Competitia Open World, este parte integranta din prezentul Regulament.

Prezentul Regulament a fost semnat de Organizator astazi 27.09.2021.

Anexa 1

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale afiliatilor participanti la Competitia Open World

Din data de 27.09.2021

Prin intermediul prezentului document, societatea 2PERFORMANT NETWORK S.A. cu sediul social în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu număr de ordine J40/493/2010 şi cod unic de înregistrare 26405652 (denumită în continuare “2Performant” sau “noi”) dorim să vă oferim informații cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal in legatura cu participarea dumneavoastra, in calitate de afiliati (sau a reprezentantilor dvs) la Competitia Open World gazduita pe openworld.2performant.com, in perioada 27.09-12.12.2021.

2Performant va prelucra datele cu caracter personal, in calitate de operator, in conformitate cu legislatia din Romania aplicabila, inclusiv cu Regulamentul European nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei nr. 95/46/EC.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucram si pentru ce scopuri?

Strict in contextul inscrierii si/sau participarii dumneavoastra, in calitate de afiliat (sau reprezentant al unui afiliat), la Competitia Open World, colectam si prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal despre dumneavoastra:

 • număr de telefon mobil
 • contul dvs. asociat aplicatiei Telegram
 • mesajele/comunicarile transmise de afiliati, Organizatorului
 • adresă de email aferentă contului de afiliat din 2Performant.com prin care afiliatul va participa la Competitia Open World
 • contul de afiliat din 2Performant.com prin care afiliatul va participa la Competitia Open World.

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru scopul derularii Competitiei Open World, in conformitate cu Regulamentul, si anume:

 • pentru a va putea contacta in legatura cu inscrierea/participarea dumneavoastra la Competitie, inclusiv pentru a va transmite noutăți despre Competitia Open World precum și alte informații utile participanților la Competitie;
 • pentru realizarea clasamentelor din cadrul Competitiei;
 • pentru a va transmite – fie individual, fie prinGrupul Telegram (destinat tuturor participantilor la Competitia Open World) – informatii referitoare la derularea Competitiei.

Cum obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucreaza 2Performant sunt colectate fie direct de la dumneavoastra (de ex. in cazul in care sunteti un afiliat liber profesionist), fie de la angajatorul dumneavoastra sau compania pe care o reprezentati daca sunteti un angajat al afiliatului participant la Competitie.

Care este temeiul legal al prelucrarii datelor dvs cu caracter personal?

Temeiul legal pentru colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal mai sus mentionate este:

 • Aplicarea Regulamentului (i.e. Art. 6 (1) lit. b) GDPR - „executarea contractului”), in cazul in care sunteti afiliat liber profesionist;
 • Interesul nostru legitim de a derula Competitia (i.e. Art. 6 (1) lit. f) GDPR – „interes legitim”), in cazul in care sunteti un angajat al afiliatului participant la Competitie.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dvs cu caracter personal associate contului pe care il detineti in aplicatia Telegram vor fi prelucrate de operatorul/detinatorul aplicatiei Telegram, in conformitate cu Termenii si conditiile si politica de confidentialitate a Telegram. Pentru clarificare, pentru detalii privind modul in care Telegram prelucreaza datele dvs cu caracter personal, va rugam sa accesati termenii si conditiile acestei aplicatii precum si politica de confidentialitate a Telegram

De asemenea, datele asociate contului dvs din aplicatia Telegram, precum si comunicarile prin intermediul canalului de Telegram sunt vizibile pentru toti participantii inscrisi in canalul de comunicare Telegram folosit in Competitie , pe durata Open World, in conformitate cu Termenii si conditiile si politica de confidentialitate a Telegram.

Totodata, in masura in care vom folosi prestatori de servicii specializati care sa ne ajute in furnizarea serviciilor noastre, va garantam ca acestia sunt atent selectatai si in mod regulat monitorizati de catre noi. Acestia vor putea prelucra, in numele nostru, datele dvs. cu caracter personal dar numai la instructiunile si sub indrumarea noastra stricta si conform acordurilor de prelucrare a datelor incheiat conform legislatiei aplicabile.

Pentru cat timp vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal?

Pastram datele dumneavoastra cu caracter personal, colectate pentru derularea Competitiei, atata timp cat este nevoie pentru a indeplini scopurile mai sus mentionate si, in orice caz, nu mai mult de data publicarii rezultatelor Competitiei (i.e. 13.12.2021, asa cum aceasta ar putea fi prelungita conform Regulamentului). Prin exceptie, informatiile disponibile in Leaderboard-ul aferent Sezonului 1 al Competitiei vor ramane disponibile in openworld.2performant.com pentru o durata de 5 ani de la data finalizarii Sezonului 1 al Competitiei. Totusi, in masura in care datele dumneavoastra sunt folosite si pentru alte scopuri, in legatura cu activitatea dvs in cadrul platformei de marketing afiliat 2Performant, vom continua sa prelucram aceste date, conform politicii de confidentialitate din platforma 2Performant.

Drepturile dumneavoastra

Urmatoarele drepturi va sunt disponibile, conform legilor privind confidentialitatea datelor aplicabile:

 • Dreptul de a fi informat în legătură cu și de a obține acces la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de catre noi;
 • Dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de formula o plângere în fața autorității pentru protecția datelor cu caracter personal sau în fața instanței de judecată competente. În România, autoritatea de protecție a datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bb. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336, București, România, email: anspdcp@dataprotection.ro.

Detaliile de contact ale 2Performant

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile, avem rugămintea de a înainta solicitarea dumneavoastră la 2PERFORMANT NETWORK S.A. cu sediul social în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu număr de ordine J40/493/2010 şi cod unic de înregistrare 26405652, sau să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: openworld@2performant.com.

Open World Regulation

As of the 27th of September 2021

I. ORGANIZER

The organizer of the Open World Competition, as described herein („Open World” or „the Competition”) is 2PERFORMANT NETWORK S.A. with the registered office in 6-8 Boulevard Corneliu Coposu, Cladirea Unirii View, 2nd floor, (biroul) ResCo-working09, 3rd District, Bucharest, Romania, registered with the Trade Register Office attached to Bucharest Tribunal under number J40/493/2010 and sole registration code 26405652, hereinafter referred to as „Organizer” or „2Performant”.

The Competition will be held in compliance with the provisions of this regulation (hereinafter referred to as “Regulation”) and the Terms of Use of www.2performant.com affiliate marketing platform („Platform”), available at https://ro.2performant.com/termeni/ (“Terms of Service” or “ToS”).

For the avoidance of doubt, the Competition is a contest organized per performance criteria, in which all the prizes are available and may be won solely based on the participants’ skills, knowledge and sound judgement and the winners are to be exclusively determined according to the value of their performance.

II. ON OPEN WORLD

1. Description

Open World is a contest hosted on openworld.2performant.com, intended for the affiliates holding a valid account with the Platform (during the whole duration of the Competition) and which aims at celebrating the affiliates’ performances from the Platform. The prizes that may be awarded in the Competition will be awarded solely based on the participant affiliates’ performances and not by draw or by any other methods or criteria which are not based on the participants’ skills and performances.

The Competition is structured in more levels (“Levels” or “Niveluri”, in Romanian), and at each Level, the participants must take part in a race (“Race” or “Cursa” in Romanian), save the Level 2 which comprises 3 Races. The Levels are structured in an ascending way, in terms of difficulty, reaching Apex, the top Level of Open World. Apex is the elite group of the affiliate marketing from the Platform.

The Competition is in the shape of a virtual universe of digital marketing populated with fictional characters, but with real targets, with challenges linked to the digital marketing. Here, the participant affiliates become marketing racers and pass through a series of structured Races with various targets, with increasing difficulty, in order to reach Apex, the top and the most challenging Level of Open World, the elite group of the affiliate marketing.

The Competition may have several seasons, but this Regulation solely applies to the Season 1 (the 27th of September – the 12th of December 2021). For the purpose of this Regulation, the term „Competition” refers solely to the Season 1 (the 27th of September 2021-the 12th of December 2021).

2. Duration

Open World is intended to have several seasons. The First Season is held from the 27th of September – the 12th of December 2021, and its results will be announced on the 13th of December 2021.

This Regulation solely applies to the Season 1 of Open World. The provisions of the Platform’s Terms of Service continue to be applicable in addition to the Regulation.

3. Enrolment in Open World

3.1. Conditions for Enrolment: In Open World there may enrol solely the affiliates that comply with the following cumulative conditions:

 • hold a valid affiliate account with the Platform;
 • hold an account in the Telegram application; and
 • meet the criterion for the enrolment in the Competition, respectively in the first race (Warm-up Race), namely: 20 sales completed in the past 20 consecutive days, immediately prior to the transmission of the Competition Enrolment Form, irrespective of the affiliation programmes from the Platform in which the sales were generated or the number of such programmes.

3.2. Modality of Enrolment: The affiliates meeting the aforementioned enrolment conditions, will fill out and transmit the competition enrolment form (“Enrolment Form") that is to be available on openworld.2performant.com, as of the 27th of September 2021. The Enrolment Form must be filled out in full and transmitted for enrolment purposes. Following the filling out and the transmission of the form, the affiliate will receive a Telegram message confirming or revoking the registration with the Competition, depending to the satisfaction or non-satisfaction of the enrolment conditions.

Once the affiliate’s registration in the Competition is confirmed, he/she/it will enter and participate in Open World as of the following Competition week, starting from Monday of that week.

3.3. Data Required for the enrolment in the Competition:

 • the mobile phone number associated to the participant’s Telegram account;
 • the email address corresponding to the participant’s affiliate account from 2Performant.com, by means of which he/she/it participates in the Competition. Other email addresses or other accounts from 2Performant.com of an affiliate will not be taken into account for the purpose of the Competition;
 • the affiliate account from 2Performant.com by means of which he/she/it participates in Open World.

By filling out the Enrolment Form, the affiliates confirm that they are aware of, and they agree with this Regulation which has contractual value.

4. Development

The participants enrolled in the Competition in compliance with the Regulation will start from the Level 0 – Warm-up Race – and they may progress to the Level 5 – Apex, according to their performances and results. The description of the Races is detailed in the section 6 hereinafter. The Races are weekly, from Monday to Sunday, during the whole duration of the Competition and (i) no Race may end sooner, even if the participants fulfilled/ achieved the target for the qualification to the next Level or Race, before the end of the week; and (ii) each participant in the Competition may take part in one (1) sole Race per week. For the purpose of this Regulation, “one week” means the 7-consecutive-day period from Monday to Sunday.

4.1. Conditions and Targets

So that they may got enrolled in Open World, one of the conditions specified in the item 2.1 above consists in the completion of at least 20 sales in the Platform in the past 20 consecutive days, immediately prior to the transmission of the Competition Enrolment Form, irrespective of the affiliation programmes from the Platform in which such sales were generated or the number of such programmes.

Each Race has a specific target that must be achieved for the qualification to the next Level of the Competition as detailed in openworld.2performant.com. By exception, for the qualification to the Level 3, the participants must achieve the targets of all those 3 Races from the Level 2, or, where applicable, achieve the sole target of the Level 2 as detailed in the Section 6 hereinafter. Thus, the condition of participation in each Level consists in the achievement of the target established for the immediately prior Level.

However, the satisfaction of the participation condition and, therefore, the qualification to the next Level from the Competition does not cause the automatic enrolment of the participant in the next Race. The qualified participants that received to this effect a message from the Organizer (confirming to them their qualification for the next Race) and that desire to participate in the next Race, must transmit a request to this effect to the Organizer, by Telegram, until Monday, 2.00 pm each Competition week (will reply to the message by means of which their qualification was confirmed to them).

The targets of the Levels 0-4 are based on the participants’ performance from a certain Competition week as detailed in the section 6 – Description of Races hereinafter.

By exception:

 • The Level 2 comprises 3 Races, irrespective of the selected game mode. For the qualification in the Level 3, the participants must achieve the targets of all those 3 Races from the Level 2, or, where applicable, achieve the sole target of the Level 2, as detailed in the Section 6 – Description of Races hereinafter;
 • so that they may participate in the Level 5 of the Competition – Apex, the participants must achieve the target of the Level 4 (irrespective of the game mode) and, in addition, must have accumulated at least 3 (three) Badges throughout the Competition (the description of the Badges and how they may be obtained can be found in the section 7 hereinafter);
 • The Level 5, being the top level in the Competition does not suppose the achievement or the fulfilment of a target for that matter. The 3 Apex winners and, implicitly the winners of Open World, will be announced based on their score during the whole duration of the Competition, score determined as the sum of 5% of the value of the generated sales and the total value of the generated commissions, during the whole duration of the Competition, Thus, the first three ranked participants, in descending order of the score in Apex, will be designated as Apex winners and implicitly the winners of the Competition.

For avoidance of doubt, any Race will be held irrespective of the number of the participants enrolled in such Race.

4.2. Game Modes:

Following the Warm-up Race (the Level 0), once the target of this Race is achieved by a participant, he/she/it may participate in the Level 1, choosing between those 2 available game modes: Human Touch and Android Shuffle. The levels 1-4 will be run through in the so selected game mode, save the Level 5 – APEX Race which has a sole game mode.

If a participant does not achieve the target of a Race, he/she/it is not qualified for the next Level and cannot request the enrolment in the next Level (where applicable, in the next Race, if he/she/it is in the Level 2), but he/she/it remains automatically enrolled in the Race in which he/she/it is and may go to the next Level only when he/she/it achieves the specific target.

The player may run through the Levels solely in the indicated order and running through each Level, from the Level 0 – to the Level 5. Any player may choose to run through all the Levels and Races in the Open World, in both game modes (Human Touch and Android Shuffle), as long as he/she/it achieves the targets and satisfies the conditions of participation in each Race. The player may decide not to take part in a Race even if he/she/it fulfilled the target(s) of the prior Level. The enrolment in a Race is not carried out automatically, but the qualified affiliates (that received to this effect a message from the Organizer, confirming to them their qualification) must request the enrolment by means of a message sent by Telegram to the Organizer until Monday at 2.00 pm each competition week.

For avoidance of doubt and irrespective anything to the contrary herein (i) each participant in the Competition may take part in one (1) sole Race per week (even if he/she/it achieves the target of such Race in a shorter period of time than one week) and (ii) no Race may end (even if the participants fulfilled/ achieved the target in order to get qualified in the next Level or Race) sooner than one (1) week and (iii) no more than one (1) Record for each Race/week may be registered/ established.

4.3. Rankings

The Races are weekly, from Monday to Sunday during the whole duration of the Competition. On Tuesday, the 28th of September 2021, the results of the first day of Competition will be published with openworld.2performant.com. The rankings will be updated on a daily basis on openworld.2performant.com, including the results of the previous day of Competition (from the same week).

Every Monday – starting with the 4th of October 2021 and ending on the 13th of December 2021 – of the Competition duration, the results of the Competition Level held in the immediately previous week (the weekly ranking) will be published with openworld.2performant.com.

Every Tuesday – starting with the 5th of October 2021 and ending on the 7th of December 2021 – of the Competition duration, the ranking of the previous week is reset and the results of the first day of the new week of Competition will be posted, on a daily basis (until Friday every Competition week), and the results are to be updated with those ones of the previous day.

The final results of the Competition and implicitly the winners of Open World will be published with openworld.2performant.com, on the 13th of December 2021.

5. Leaving the Competition

The participant affiliates may give up the Competition at any time and thus, they may leave Open World, requesting it through an email sent to openworld@2performant.com. As a result of such request, they will be removed from the weekly rankings (per Races), starting the week immediately following that one in which the request of leaving the Competition was sent. But, their data from the previous weekly rankings will remain in the history of the rankings (the leader board) of the Competition. Moreover, the participants having expressed their decision to leave the Competition, pursuant to the Regulation, will be removed from the Telegram channel.

6. Races description. Determining the Competition’ winners

Level 0: Warm-up race

 • The Warm-up Race may be attended (following the satisfaction of the conditions and the pass through the procedure of enrolment mentioned in the above section 3) by all the affiliates having met the participation condition: 20 sales completed in the past 20 consecutive days immediately prior to the transmission of the filled out Competition Enrolment Form, irrespective of the programmes of affiliation from the Platform in which they were generated or the number of such programmes.
 • Target: 20 generated sales/ week, irrespective of the affiliation programmes from the Platform in which they were generated or the number of such programmes.

Once the Warm-up Race target is achieved and once the player received from the Organizer the Telegram message confirming the qualification to the next Level, the player may request, pursuant to the Regulation, the enrolment in the Level 1 (by sending a Telegram message to the Organizer) and he/she/it may choose between those 2 game modes: Human Touch and Android Shuffle.

MODE: HUMAN TOUCH

Running through from the Level 0 to Level 5, through the Human Touch mode

Level 1: Traffic race

Target: 2000 generated clicks/week

Level 2: Focus Race, Precision Race, Acceleration Race

The Level 2 consists of 3 Races: Focus Race, Precision Race, Acceleration Race.

The Participant has two options in order to qualify for Level 3:

 • to run through, in turn, all those 3 Races, achieving the targets of each one. The Participant may approach those 3 Races in any order, but he/she/it must achieve the target of each separate Race from this Level so that he/she/it may participate in the next Race from the Level 2.
 • to complete a Jackpot solely by participating in the Acceleration Race and to complete 1000 sales/ week. This way, the participant does not have to run through the other 2 Races from this Level 2 and in compliance with the procedure from the Regulation, he/she/it may enrol in the next Level.

Focus Race

Target: Euro 6,00 Ep100C (Euro 6.00 euro Earnings per 100 Clicks) average/ week, but provided that the participant generated at least 2000 clicks/ week, in the same week

Precision Race

Target: 2% CR (2% Conversion Rate) average/ week, provided that the participant generated at least 50 sales/ week, the same week

Acceleration Race

Target: 100 generated sales/ week

Level 3: Guala Race

Target: Euro 20,000 the value of the generated sales/ week

Level 4: Ultra Race

Target: Euro 2,000 the value of the commissions/ week

Level 5: Apex – common for both modes

So that they may participate in the Level 5 of the Competition – Apex, the participants must achieve the target of the Level 4 (irrespective of the game mode) and have accumulated at least 3 (three) Badges throughout the Competition. The description of the Badges is detailed in the section 7 hereinafter.

As it is the top Level in the Competition, it does not suppose the achievement or the fulfilment of a target for that matter.

Those 3 Apex winners and implicitly, the winners of the Competition will be designated based on the score obtained by them during the whole duration of the Competition, score determined as the sum of 5% of the value of the generated sales and the total value of the generated commissions during the whole duration of the Competition.

Therefore, the first three ranked participants – in the descending order of the score in Apex – will be designated as Apex winners and implicitly, winners of the Competition (the “Competition Winners").

MODE: ANDROID SHUFFLE

Level 1: Worker Race

Target: Euro 4,00 Ep100C (Euro 4,00 Earnings per 100 clicks), but provided that the participant completes at least 1000 clicks/ week, in the same week

Level 2: Dreamer Race, Hunter Race, Speaker Race

The level 2 consists of 3 Races: Dreamer Race, Hunter Race, Speaker Race.

In order to go to the Level 3, the participant has two options:

 • to run through, in turn, all those 3 Races, achieving the targets of each one. The Participant may approach those 3 Races in any order, but he/she/it must achieve the target of each separate Race from this Level so that he/she/it may participate in the next Race from the Level 2.
 • to complete a Jackpot solely by participating in the Speaker Race and to complete some sales in amount of Euro 30,000 /week. This way, the participant does not have to run through the other 2 Races from this Level and, in compliance with the procedure from the Regulation, he/she/it may enrol in the next Level.

Dreamer Race

Target: 5,000 generated clicks/ week

Hunter Race

Target: 2% CR (2% Conversion Rate) average/week, but provided that the participant generated at least 50 sales/ week, the same week

Speaker Race

Target: Euro 4,000 the value of the generated sales/ week

Level 3: Thinker Race

Target: Euro 1,000 the value of the commissions/ week

Level 4: Leader Race

Target: 500 generated sales/ week

Level 5: Apex – common for both modes

So that they may participate in the Level 5 of the Competition – Apex, the participants must achieve the target of the Level 4 (irrespective of the game mode) and have accumulated at least 3 (three) Badges throughout the Competition. The description of the Badges is detailed in the section 7 hereinafter.

As it is the top Level in the Competition, it does not suppose the achievement or the fulfilment of a target for that matter.

Those 3 Apex winners and implicitly the winners of the Competition will be designated based on the score obtained by them during the whole duration of the Competition, score determined as the sum of 5% of the value of the generated sales and the total value of the generated commissions during the whole duration of the Competition.

Therefore, the first three ranked participants – in the descending order of the score in Apex – will be designated as the winners of Apex and implicitly, winners of the Competition (the „Competition Winners").

7. Prizes

7.1. Categories of Prizes

The following prizes are available and may be won by participants in the Competition – with the satisfaction of the conditions provided for in this respect by the Regulation:

 • Prize for each record obtained in a Race

  The record in a Race is determined as being the best performance in such Race, in a week of Race, performance exceeding both the target of such Race and the best performance of the Race from the previous weeks.

  For avoidance of doubt, the record of a Race is established solely in relation to a period of 1 (one) week so that a sole record/ Race may be established within one week period. If a new record is established within a Race, the affiliate establishing it is rewarded. Thus, at each Race, several affiliates may be rewarded if each one established a new record in such Race, but, however, more than 1 record per week cannot be registered.

  The value of these prizes vary according to the Competition Level, as hereinafter.

 • The prize for the Apex winners (that are implicitly the Competition Winners) which is awarded to the first 3(three) ranked participants in the order of the score obtained in the Level 5- Apex, in descending order, from the highest score.

7.2. Prize Value

The prizes are in money, and they will be awarded to the winners as bonuses in the 2Performant.com Platform (in compliance with the Platform Term of Service). The winners will receive the prizes on the working day following the publication of the results based on which the prize was awarded, into the accounts corresponding to the users with which they enrolled in Open World.

The prizes for the records obtained in a Race:

 • The Level 0: Euro 100
 • The Level 1: Euro 200
 • The Level 2: Euro 300
 • The Level 3: Euro 400
 • The Level 4: Euro 500
 • The Level 5 (Apex): Euro 1000

The prizes for the Competition Winners (the 1st, the 2nd and the 3rd places from Apex Level, in the descending order of the score):

 • The 1st place: Euro 15,000
 • The 2nd place: Euro 6,000
 • The 3rd place: Euro 4,000

7.3. Badges

Badges are also awarded within the Competition to the first ranked ones in each Race– save the Level 5 (Apex) in which Badges are not awarded - thereby:

 • In case of the Races with at least 5 participants, 3 Badges will be awarded- 1 (one) Badge for 1 (one) entitled participant – the first 3 ranked in such Race;
 • In case of the Races which from 2 to 4 participants take part in, one (1) sole Badge is awarded to the first ranked participant in such Race
 • In case of the Races with 1 participant, one (1) sole Badge is awarded, but solely if the participant establishes a record in such Race (as the term “record” is defined in the section 7.1.).

The Badges are not prizes in money, and their winners are not entitled and cannot request/ obtain the equivalence or the equivalent value of the Badges in money or other values or benefits.

The Badges will be posted in the Leader board, in a separate table comprising the name of each affiliate that received Badge and the number of received Badges.

8. Leader board (the history of rankings)

There will also be a Leader board in openworld.2performant.com posting several performances from the Competition:

 • The list of all the participants in the Season 1 that established a record in a Race. Their list will be organized per Races and will comprise the participant’s name, the record and the date on which that record was achieved.
 • The list of all the participants that received a Badge, the list that is to comprise their name and the number of Badges acquired by each one

The Leader board is weekly updated throughout the Competition.

There are no prizes for the presence in Leader board.

9. The Organizer – Participants Communication

The rankings and the results of the Open World will be available publicly on openworld.2performant.com during the whole duration of the Competition.

2Performant will invite all the affiliates enrolled in Open World to be party of a Telegram channel and a chat group (collectively “Telegram Group”), based on the telephone number provided by the affiliates upon the enrolment. Here, the Organizer will transmit news on the Competition as well as other useful information to the participants. The terms and conditions as well as the privacy policy of the Telegram application will apply adequately to the Telegram Group.

Furthermore, 2Performant may communicate individually on Telegram to each participant in the Competition in order to transmit to him/her/it the personal results from the Race or the Races in which he/she/it is enrolled.

10. Processing of personal data

In the context of the Competition, either party (2Performant on one hand and each affiliate, acting as professional, on the other hand) will process, as independent controller, the personal data of the representatives and of the contact persons of the other party, received from the latter. The personal data that are to be processed by 2Performant for the Competition are as follows:

 • the mobile phone number
 • the account associated to the Telegram application
 • the messages/ communications transmitted by the affiliate to the Organizer
 • the email address corresponding to the affiliate account from 2Performant.com by means of which the affiliate participates in Open World
 • the affiliate account from din 2Performant.com by means of which the affiliate participates in Open World.

The Parties do hereby agree on the fact that, in this context, either party processes such personal data not in capacity of processor on behalf of the other party, but on its own behalf, in capacity of data (independent) controller. Moreover, the parties do hereby agree on the fact that they do not jointly determine the purpose and the means of the processing of personal data and they cannot be qualified as joint controllers in the sense of the provisions of the art. 26 in the Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as „GDPR”).

While processing the personal data for the Competition, under the conditions of this Regulation, the parties undertake to comply with all the obligations applicable to the personal data controllers, according to the legislation on the protection of personal data, including according to the provisions of GDPR.

To this effect, and without affecting the generality of the obligations incumbent upon him/her/it, according to the foregoing, either party:

 1. will implement adequate technical and organizational measures meeting the requirements of the art. 32 of GDPR and providing the protection of the data subjects’ rights, as well as a level of security adequate to the risk, taking into account the current condition of the development, the costs of implementation and the nature, the scope, the context and the purposes of the processing, as well as the risk with various degrees of probability and severity for the rights and freedoms of the natural persons; and
 2. will provide the adequate information of its own contact persons and representatives, as to the disclosure of the personal data to the other Party and their processing for the Competition, as per this Regulation; and
 3. will communicate immediately to the contact persons and its own representatives, the information note received from the other party in connection with the processing by the latter of the personal data of such contact persons and representatives. The information note on the processing of the affiliates’ contact data by 2Performant is mentioned in the Annex 1 to this Regulation.

11. Data published on openworld.2performant.com:

There will be available publicly on openworld.2performant.com for the entire term of the Open World Competition several data, namely:

 • The results of all the participants in each Race in which they are enrolled, on the indicators specific to such Race, throughout the period in which such affiliates are enrolled in the Open World Competition
 • The position (the ranking) of the enrolled affiliates in the ranking of each Race in which they participate during the whole period they are enrolled in the Competition
 • The position in the Leader board, per the Races he/she/it was listed in the Leader board and the number of obtained badges, irrespective of whether the affiliate withdraws or not from Open World.

12. Miscellaneous

 • Under no circumstances 2Performant or any of its successors is or may be held liable for (a) any use or impossibility to use openworld.2performant.com or any of the Levels or the Races in the Competition, (b) the unauthorized access to or the unauthorized use of any information from the Competition or from openworld.2performant.com, (c) the discontinuance, the suspension or the cease of operation of openworld.2performant.com, the discontinuity, the failure or the absence of access to openworld.2performant.com, (d) bugs, viruses, trojans or other alike that may be transmitted or by means of openworld.2performant.com; and neither of 2Performant or its successors is not liable for the loss of chance, profit or earnings or other indirect damages in connection with the use of openworld.2performant.com or with the participation in the Competition, irrespective of whether 2Performant was or not informed on the possibility of such damages.
 • The loss or the suspension of the capacity of affiliate in the Platform causes automatically the removal from the Open World Competition, with no further formalities. 2Performant is entitled to remove immediately from the Competition without prior notice and any formalities, any participant violating the provisions of this Regulation and/or of the Terms of Service for the use of www.2performant.com platform.
 • The Regulation is prepared and available to all the participants free of charge as it is published with openworld.2performant.com as well as in the Enrolment Form.
 • By filling out the Enrolment Form, the affiliates accept and give their specific and unconditioned consent to this Regulation, with contractual value and undertake to comply in full with the terms and conditions thereof. Any failure to comply with the provisions of this Regulation may lead to the disqualification of the participants and their removal from the Competition, without limiting the right of 2Performant to other remedies, including to obtain the recovery of the caused prejudices.
 • The Organizer reserves its right to amend this Regulation and any amendment is notified to the participant affiliates, by publishing it with openworld.2performant.com at least 24 hours before the date on which such amendment/ supplementation to the Regulation becomes applicable.
 • Any disputes between the Organizer and any of the affiliates enrolled or participating in the Competition will be settled amicably or if it is not possible, they will be settled by the competent law courts in Bucharest.

Annex 1 – Information Note on the Processing of the Personal Data of the Affiliates Participating in the Open World Competition, is integrant part of this Regulation.

This Regulation has been executed by the Organizer this day, the 27th of September 2021.

Annex 1

Information Note on the Processing of the Personal Data of the Affiliates Participating in Open World Competition

As of the 27th of September 2021

Under this document, we, the company 2PERFORMANT NETWORK S.A. with the registered office in Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, Bucharest, Romania, registered with the Companies Register attached to the Tribunal of Bucharest under the order number J40/493/2010 and sole registration code 26405652 (hereinafter referred to as “2Performant” or “us”) desire to provide information on how we process your personal data in connection with your participation, as affiliates (or of your representatives) in Open World Competition hosted on openworld.2performant.com, from the 27th of September to the 12th of December 2021.

2Performant will process the personal data, as controller, in compliance with the applicable Romanian legislation, including the European Regulation no. nr. 679/2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC.

What categories of personal data do we process and for what purposes?

Strictly in the context of your enrolment and/or participation, as affiliate (or representative of an affiliate), in Open World Competition, we collect and process the following categories of personal data on you:

 • the mobile phone number
 • your account associated to the Telegram application
 • the messages/ communications transmitted by the affiliates to the Organizer
 • the email address corresponding to the affiliate account from 2Performant.com by means of which the affiliate participates in Open World Competition
 • the affiliate account from 2Performant.com by means of which the affiliate participates in the Open World Competition.

We process the personal data concerning you for the purposes of holding the Open World Competition, in compliance with the Regulation, namely:

 • so that we may contact you in connection with your enrolment/ participation in the Competition, including so that we transmit to you news on the Open World Competition as well as other information useful to the participants in the Competition;
 • in order to carry out the rankings within the Competition
 • so that we transmit to you - either individually, or by means of the Telegram Group (intended for all the participants in the Open World Competition) – information on the course of the Competition.

How do we procure the personal data concerning you?

The personal data concerning you that 2Performant processes are collected either directly from you (for example in case you are a freelancer affiliate), or from your employer or the company that you represent if you are an employee of the affiliate participating in the Competition.

Which is the legal ground of the processing of the personal data concerning you?

The legal ground for the collection and the processing of the abovementioned personal data concerning you is:

 • The enforcement of the Regulation (i.e. Art. 6 (1) letter b) GDPR - „the performance of a contract”), if you are a freelancer affiliate;
 • Our legitimate interest to hold the Competition (i.e. Art. 6 (1) letter f) GDPR – „legitimate interest”), if you are an employee of the affiliate participating in the Competition.

The transfer of personal data

Your personal data associated to the account that you hold in the Telegram application will be processed by the operator/ holder of the Telegram application, in compliance with the Telegram Terms and conditions and privacy policy. For avoidance of doubt, for details on how Telegram processes the personal data concerning you, please access the terms and the conditions of this application as well as Telegram non-disclosure policy.

Also, the data associated to your account from the Telegram application, as well as the communications by means of the Telegram channel are visible for all the participants enrolled in the Telegram communication channel used in the Competition, during the term of Open World, in compliance with the Telegram Terms and conditions and privacy policy.

Therewith, insofar as we employ specialized service providers to help us in the supply of our services, we guarantee that they are carefully selected and regularly monitored by us. They may process, on our behalf, the personal data concerning you, but solely according to the instructions and under our strict guidance and as per the agreements for the data processing entered into as per the applicable legislation.

How long do we keep the personal data concerning you?

We keep the personal data concerning you, collected for the Competition, as long as it is required in order to fulfil the aforementioned purposes and, in any case, not longer than the date the Competition results are published (i.e. 2021-12-13, as it might be extended as per the Regulation). By exception, the information available in the Leader board corresponding to the Competition Season 1 will remain available in openworld.2performant.com for a 5-year duration following the completion of the Competition Season 1. However, insofar as your data are also used for other purposes, in connection with your activity in the 2Performant affiliate marketing platform, we continue to process these data, according to the privacy policy in the 2Performant platform.

Your rights

The following rights are available to you, pursuant to the applicable laws on the confidentiality of the data:

 • The right of information in connection with and to procure access to the personal data concerning you processed by us;
 • The right to request the rectification, erasure or restriction of processing of the personal data concerning you;
 • The right to data portability;
 • The right to lodge a complaint with the authority for the protection of the personal data or with a competent law court. In Romania, the authority for the protection of the personal data is the National Authority for the Supervision of Personal Data Processing, with the head office in Bb. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336, Bucharest, Romania, email: anspdcp@dataprotection.ro.

Contact data of 2Performant

If you want to exercise your rights, please forward your request to 2PERFORMANT NETWORK S.A. with the registered office in Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, Bucharest, Romania, registered with the Companies Register attached to the Tribunal of Bucharest, under the order number J40/493/2010 and sole registration code 26405652, or send an email to the following address: openworld@2performant.com.